Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viajethra jethra
dyingfordance

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viajethra jethra
dyingfordance
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viajethra jethra
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
dyingfordance
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

October 17 2017

dyingfordance
6660 c965 500
dyingfordance
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viaday11shadow day11shadow
dyingfordance
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeworld strangeworld
dyingfordance
5824 8b0a

October 08 2017

0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viazenibyja zenibyja
dyingfordance
7224 d04c


(…) pewne rzeczy mogą się zdarzyć między ludźmi tylko w ciszy.
Reposted fromzenibyja zenibyja
dyingfordance
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
dyingfordance
dyingfordance
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasatyra satyra
dyingfordance
Twoje włosy są jak ogień
 - zimą płonie w nim moje serce
— Stephen King - To
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl