Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

dyingfordance
6660 c965 500
dyingfordance
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viaday11shadow day11shadow
dyingfordance
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeworld strangeworld
dyingfordance
5824 8b0a

October 08 2017

0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viazenibyja zenibyja
dyingfordance
7224 d04c


(…) pewne rzeczy mogą się zdarzyć między ludźmi tylko w ciszy.
Reposted fromzenibyja zenibyja
dyingfordance
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
dyingfordance
dyingfordance
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasatyra satyra
dyingfordance
Twoje włosy są jak ogień
 - zimą płonie w nim moje serce
— Stephen King - To
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
dyingfordance
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viasatyra satyra
dyingfordance
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra
dyingfordance
3467 0b92
Reposted fromweheartit weheartit viasatyra satyra
3909 b48f

September 15 2017

dyingfordance
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
dyingfordance
dyingfordance
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
dyingfordance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl