Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

dyingfordance
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
dyingfordance

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
dyingfordance
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viajethra jethra
dyingfordance
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viajethra jethra
dyingfordance

May 21 2017

dyingfordance
#474
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaday11shadow day11shadow
dyingfordance
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
dyingfordance
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
dyingfordance
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
6848 f5e8 500

May 02 2017

dyingfordance
4583 404a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
dyingfordance
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viaanorexianervosa anorexianervosa
dyingfordance
8309 1eb7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamoai moai
dyingfordance
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
dyingfordance

Myślę, że się jednak kochaliśmy. Na swój własny niewytłumaczalny sposób. Ale zawsze.

dyingfordance

April 23 2017

5799 9a40
Reposted fromorendasophie orendasophie viamadadream madadream
dyingfordance
9224 c658

pethal:

send me a “:)” for a screenie+solo to 32k+ dashes!

Reposted fromtosiaa tosiaa viagos123 gos123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl