Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

dyingfordance
6042 6e81
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viamadadream madadream

March 05 2017

dyingfordance
1342 3386
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
dyingfordance
4886 ad9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
dyingfordance
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamadadream madadream
dyingfordance
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc.
— Happysad - Nieprzygoda
Reposted fromresort resort viamadadream madadream
dyingfordance
8356 535d
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
dyingfordance
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
dyingfordance
5774 a645
dyingfordance
dyingfordance
8301 8975
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamadadream madadream
dyingfordance
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viamadadream madadream
dyingfordance

Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.

Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.

— Pokolenie ikea
Reposted fromcasanovared casanovared viamadadream madadream
dyingfordance
6671 07ea
Reposted fromsoulshade soulshade viamadadream madadream

July 10 2015

dyingfordance
Żyjemy na walizkach ze samym sobą.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromborn2die born2die vialike-a-star like-a-star
dyingfordance
0585 9be9 500
Janusz Korczak
dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
dyingfordance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl