Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

dyingfordance
9318 1b78 500
Reposted frommoai moai
dyingfordance
8258 6fca
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

March 07 2018

dyingfordance
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viairmelin irmelin
dyingfordance
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viamisieq misieq
dyingfordance
dyingfordance
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
dyingfordance
6821 b3c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
dyingfordance
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viajethra jethra
dyingfordance
3547 33f1
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
dyingfordance
6321 50bc 500
Reposted frommoai moai
dyingfordance
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
dyingfordance
dyingfordance
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
dyingfordance
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
dyingfordance
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
dyingfordance
4636 24fe
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dyingfordance
dyingfordance
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl