Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance
dyingfordance

Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne.

— Jakub Żulczyk

July 27 2019

dyingfordance
8966 996f 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
dyingfordance
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
dyingfordance
dyingfordance
6078 5853
Reposted fromchocoway chocoway viairmelin irmelin
dyingfordance
7095 6552
Reposted fromchocoway chocoway viairmelin irmelin
dyingfordance
9392 6a21 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viairmelin irmelin
dyingfordance
8778 0755
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dyingfordance
8789 c8b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 26 2019

dyingfordance
5535 c24d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viajestpieknie jestpieknie
dyingfordance
4155 85f0 500
Reposted fromtoganja toganja viairmelin irmelin
dyingfordance
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
dyingfordance

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl